Sadakatsu Jizutsu((“Ah Ra Name Generator-Final Fantasy,” Name Generator))