Kimono

traditional Japanese garment that wraps around the body